SCIDRU-คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากร


 

SCIDRU-คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากร


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์  จังหวัดนครนายก


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 307

แชร์ข้อมูล ::