โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการคัดแยกขยะปี 2563 จัดโดยเทศบาลตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ และอาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชาวคลองด่านผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ศาลเจ้าตั้วปุ้นเท้า 

 

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก envi dru


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 296

แชร์ข้อมูล ::