อบรมการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์


 

อบรมการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณมนัสวรรณ หลินพันธุ์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าว 1 ช่อง 7 HD มาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 155

แชร์ข้อมูล ::