วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง


 

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพาษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชัย สวัสดิ์จีน คุณคมสันฐ หัวเมืองลาดคุ คุณสรายุทธ เสนสอน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรและอาจาย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 273

แชร์ข้อมูล ::