COSDRU-การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ


 

COSDRU-การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ" ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านบางกระสอบ หมู่ที่ 2 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

#COSDRU

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 244

แชร์ข้อมูล ::