โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ


 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและส่งเสริมประเพณีไทย เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาการจัดการชุมชน ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการห้อง สป.2208 และนำคณะนักศึกษาปี 2 กรุงเทพฯ ศึกษาประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดสร่างโศก ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 129

แชร์ข้อมูล ::