วจก.จัดปฐมนิเทศหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษา DRU.New Gen 2020 เข้ารับการปฐมนิเทศ พร้อมรับฟังบรรยาย ภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้านเส้นทางการทำงานในอนาคต คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผอ.บริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 125

แชร์ข้อมูล ::