อบรมการจัดการธุรกิจที่พักแรมและมารยาทอาหารแบบตะวันตก


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หัวข้อ “การเรียนรู้ระบบบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมและเรียนรู้มารยาท การรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::