“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” สงกรานต์วิธีมอญพระประแดง


 

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” สงกรานต์วิธีมอญพระประแดง


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการเสนอ “สงกรานต์วิธีมอญพระประแดง” ขึ้นเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”   โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวโชติมา ยะกาศคะนอง ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคนในชุมชน เมืองพระประแดง เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองพระประแดง


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 218

แชร์ข้อมูล ::