วจก. อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์


 

วจก. อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์


เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 137

แชร์ข้อมูล ::