มรธ.ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ


 

มรธ.ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 127

แชร์ข้อมูล ::