วิทย์คิดสนุกกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำสบู่เหลว DIY


 

วิทย์คิดสนุกกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำสบู่เหลว DIY


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมโครงการ วิทย์คิดสนุก กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำสบู่เหลว DIY เครื่องสำอางใกล้ตัว ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของสารเคมี ผ่านกิจกรรม สบู่เหลว เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน 3 C (Creativity, Collaboration, Compassion)  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 239

แชร์ข้อมูล ::