COSDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนตำบลบางกระสอบ


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับความรู้และทักษะการทำสบู่กากกาแฟ สบู่ผลไม้ และสบู่เทคนิคเดคูพาจ ซึ่งจะนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.พัชนี เดชประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบ ณ บริษัท โคโค่ดี โคโคนัท 1970 จำกัด ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 344

แชร์ข้อมูล ::