มรธ.สป.จัดเสวนาเวทีประชาคม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคุณวันดี เมืองนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาเวทีประชาคม การจัดเก็บรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายการ "หมากรุกคน" โดยมีชาวบ้านในชุมชนคลองตาเจี่ย ต.บางปู เข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งหมากรุกคนนั้น เป็นการละเล่นของกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองตาเจี่ย มีประวัติยาวนานมากกว่า 80 ปี ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 202

แชร์ข้อมูล ::