Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121
อบรมการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ


 

อบรมการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ "โดรน" เบื้องต้น ในการนี้รับเกียรติจากคุณมงคล สนธิไชย ที่ปรึกษาฝ่ายขายโดรนและอบรมโดรนเบื้องต้น บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเรียน 9304 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 121

แชร์ข้อมูล ::