โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1


 

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1” ณ คริสตจักรแสงสว่างธนบุรี ถนนอิสรภาพ ซอย 9 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นชาวชุมชนในเขตธนบุรี รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 37 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งได้รับความสนุกสนานเฮฮา  ได้ผ่อนคลาย และได้รับความรู้มากมาย จากคุณอังคณา ศรีสุข, คุณรุ่งนภา อุดมลาภ, คุณนุชชวพรกุล คุณชมภู และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 664

แชร์ข้อมูล ::