การส่งเสริมความรู้ให้เยาวชน และชุมชนเข้าใจสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง


 

การส่งเสริมความรู้ให้เยาวชน และชุมชนเข้าใจสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความรู้ให้เยาวชน และชุมชนเข้าใจสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม”  ณ ห้อง14207 และห้อง14208 อาคารเรียนรวม 4   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ)


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::