SCIDRU-วิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการโครงงานวิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 160

แชร์ข้อมูล ::