Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
มรธ. ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลคลองด่าน


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

มรธ. ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลคลองด่าน


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะตัวแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์จักรพันธ์ พรหมฉลวย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเทศบาลตำบลคลองด่าน เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเศรษฐกิจฐานราก สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายสนั่น สุขแสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองด่านให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 186

แชร์ข้อมูล ::