วิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ครั้งที่ 2


 

วิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพาษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีอาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ ประธานหลักสูตรและอาจาย์ประจำสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 9


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 137

แชร์ข้อมูล ::