อธิการบดี มรธ.ร่วมฟังนโยบายจาก รมว.อว.


 

อธิการบดี มรธ.ร่วมฟังนโยบายจาก รมว.อว.


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 116

แชร์ข้อมูล ::