อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์


 

อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะตัวแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 50 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุภาพ บุญกวิน และอาจารย์ธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผุ้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 13207 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 101

แชร์ข้อมูล ::