PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้


 

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนท่านอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (PLC) โดยมี รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ปัณณพัฒน์ อภิณัฐคุณากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::