มรธ.ร่วมพิธีลงนามโครงการสวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ


 

มรธ.ร่วมพิธีลงนามโครงการสวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ธนพล สมพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ "ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ" ภายใต้ชื่อ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์" และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::