โครงการวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และได้รำลึกถึงพระคุณครู โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 271

แชร์ข้อมูล ::