มรธ.จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา
12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

จากนั้น ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบมอบโล่และเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่วนในช่วงบ่าย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแข่งขันตำส้มตำสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 311

แชร์ข้อมูล ::