โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 5


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว ครั้งที่ 5


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส โฮเต็ล อยุธยา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธาน ในการนี้ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ และรศ.ดร.ทิวัฒน์ มณีโชติ เป็นวิทยากร ซึ่งคณะวิทยาการจัดการดำเนินการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องถึง 5 ครั้ง ในระยะเวลากว่า 5 เดือน เพื่อผลักดันให้คณาจารย์มีผลงานและตำแหน่งทางวิชาการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 569

แชร์ข้อมูล ::