คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ


 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติ โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และภายในงานมีพิธิมอบโล่ชิดชูเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 แก่ คุณแม่อารีย์ ชะเอม มารดานางสาวเบญจพร ชะเอม นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3 และคุณแม่พรประวี ไชยดำ มารดานางสาวณัฐธยาน์ ไชยดำ นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 153

แชร์ข้อมูล ::