ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดทำ Big Data


 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดทำ Big Data


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไปดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดทำ Big Data ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ในการนี้คณบดีได้มอบหมายให้ อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีและ อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการชุมชนลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 158

แชร์ข้อมูล ::