อบรมเชิงปฏิบัติการการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 172

แชร์ข้อมูล ::