ปฐมนิเทศ นศ. โครงการ DRU.New Gen 2020


 

ปฐมนิเทศ นศ. โครงการ DRU.New Gen 2020


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร อาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ และ อาจารย์บัณฑิตา สุขเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า โครงการ DRU.New Gen 2020 เดินทางเข้ารับการปฐมนิเทศพร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้านเส้นทางการทำงานในอนาคต คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยมี คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการ (TIFFA) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::