อบรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ให้แก่ชุมชน


 

อบรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ให้แก่ชุมชน


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ให้แก่ชุมชนประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ โดยนำสมาชิกชุมชนไปศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อน ถ้ำมังกรทอง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตชาใบหม่อนและชาสมุนไพรอื่น ๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตขั้นพื้นฐาน  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใชัพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนของชุมชนตนเองได้อย่างมีคุณภาพ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 194

แชร์ข้อมูล ::