SCIDRU อบรมการพัฒนายาสีฟันสมุนไพร


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายาสีฟันสมุนไพร ณ วัดใหญ่ บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 

 


แหล่งที่มา ::

จำนวนผู้เข้าชม :: 106

แชร์ข้อมูล ::