EnviSCI จัดอบรมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน


 

EnviSCI จัดอบรมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มไม่สิ้นจาก คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ลูกจากที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีตัวแทนกลุ่มไม่สิ้นจากเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 215

แชร์ข้อมูล ::