Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการลด คัดแยกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 135

แชร์ข้อมูล ::