อบรมเรื่องมัคคุเทศก์น้อย เขตบางกอกใหญ่ 


 

อบรมเรื่องมัคคุเทศก์น้อย เขตบางกอกใหญ่ 


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเรื่อง มัคคุเทศก์น้อย เขตบางกอกใหญ่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยการจัดการกล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 152

แชร์ข้อมูล ::