อบรมการเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับ


 

อบรมการเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับ


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ การเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับด้วยศิลปะเดคูพาจ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตกและกลุ่ม OTOP สมุทรปราการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณปุณณิกา สมานกลาง และคุณจงรักษ์ ศรีนุ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประยุกต์ศิลปะเดคูพาจเข้ากับเครื่องประดับ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 155

แชร์ข้อมูล ::