วิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ


 

วิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาวินี พงษ์ไทย คุณคมสัน ประสมศรี และพ.ต.อ. เชิดชัย รัตนเมธานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 9


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 175

แชร์ข้อมูล ::