ประชุมการดำเนินงานด้านจัดทำคำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป


 

ประชุมการดำเนินงานด้านจัดทำคำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมการดำเนินงานด้านจัดทำคำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 175

แชร์ข้อมูล ::