โครงการเทิดพระเกียรติ ร.10


 

โครงการเทิดพระเกียรติ ร.10


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแห่งแผ่นดิน เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชัน และร่วมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงธงเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 165

แชร์ข้อมูล ::