วจก. ร่วมงานเทิดพระเกียรติ


 

วจก. ร่วมงานเทิดพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกรฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 177

แชร์ข้อมูล ::