ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร


 

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร


การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญาและรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 175

แชร์ข้อมูล ::