แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน


 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกของชุมชนประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนของชุมชนตนเอง ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ณ ห้อง 148 อาคาร 1 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 259

แชร์ข้อมูล ::