โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาฯนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชี


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและทางการเรียน แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุม 1201 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 336

แชร์ข้อมูล ::