ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 6/2563


 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 6/2563


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อแจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการส่งเสริมฯได้มอบทุนการศึกษาให้เปล่า เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมฯได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ทีไกล้จะพร้อมเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::