Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน : เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน วิทยากรโดยนายสรพงษ์ พาลีบุตร ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการและจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง บรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยระดับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ "ราชภัฏสร้างคน สร้างงาน" ตามโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ แนวคิดและการวางแผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในชุมชน ณ ห้องประชุมเอ อาคารอุตสาหกรรมบริการ ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 244

แชร์ข้อมูล ::