โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน : การเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับด้วยผ้ามัดย้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนบ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 152

แชร์ข้อมูล ::