อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น "การเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับด้วยผ้าไทย" ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตวดี ระวิวงษ์ อาจารย์สอนออกแบบเครื่องประดับสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 191

แชร์ข้อมูล ::