เชิดชูเกียรตินักวิจัย


 

เชิดชูเกียรตินักวิจัย


สถาบันวิจัยได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีผลงานวิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 8.30 – 16.30 น.


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 198

แชร์ข้อมูล ::