วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี


 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี โดยในช่วงเช้า เวลา 09.09 น. ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 72 ปี และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพิกุลจัน ซึ่งการจัดงานในวันนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  และมีอดีตผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

และเมื่อเวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยทาน เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้มีอุปการคุณ ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร  


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 318

แชร์ข้อมูล ::